JOBADM.pl

elektroniczna obsługa personelu

z kadrami w cenie

Usprawnimy i zoptymalizujemy koszty funkcjonowania Twoich kadr.

JobAdm.pl to nowatorskie rozwiązanie dla przechodzących z tradycyjnego na elektroniczny model zarządzania i rozliczania personelu.

Czym jest Jobadm.pl

JobAdm.pl to optymalizacja kosztów działu kadr, usprawnienie procesu zatrudniania, obsługi i rozliczeń pracowników.

Koszty

Nie musisz ponosić stałych, wysokich kosztów za obsługę Twoich kadr i płac. W JobAdm.pl możesz rozliczać się tylko za zaewidencjonowane godziny pracy Twoich pracowników, a nie za zatrudnione osoby. Tego rozwiązania nie zaproponują Ci inne biura kadr.

Doświadczenie

JobAdm.pl to profesjonalny i zaangażowany w obsługę Twoich procesów zatrudnienia zespół doświadczonych specjalistów ds. kadr i płac dostępny, gdy potrzebujesz ich wsparcia.

Wydajność

Z naszą pomocą będziesz sprawnie i efektywnie zarządzać personelem, niezależnie od skali Twojej działalności. Dzięki JobAdm.pl wszystkie informacje o Twoich pracownikach znajdą się w jednym miejscu, dostępnym z poziomu przeglądarki.

Jakość

Cenimy wysoką jakość wykonania i standardy pracy. Właśnie dlatego oferowana przez nas usługa spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. JobAdm.pl jest kompletnym i innowacyjnym rozwiązaniem, w którym każdy element funkcjonuje w oparciu o najwyższą jakość usługi.

Cennik

JobAdm.pl to nowy wymiar kadr – teraz możesz: zatrudniać, prowadzić ewidencje i rozliczać pracowników zdalnie, a to wszystko w cenie za rozliczoną godzinę lub pracownika.

Model rozliczania:

PLN0/ miesiąc*

Starter

 • umowa cywilnoprawna
  bez zus30,00
 • umowa cywilnoprawna
  z zus40,00
 • umowa o pracę50,00

w PLN za rozliczonego pracownika

Zapytaj o szczegóły
PLN750/ miesiąc*

Professional

 • umowa cywilnoprawna
  bez zus20,00
 • umowa cywilnoprawna
  z zus25,00
 • umowa o pracę30,00

w PLN za rozliczonego pracownika

Zapytaj o szczegóły
PLN1500/ miesiąc*

Business

 • umowa cywilnoprawna
  bez zus15,00
 • umowa cywilnoprawna
  z zus20,00
 • umowa o pracę25,00

w PLN za rozliczonego pracownika

Zapytaj o szczegóły
PLN750/ miesiąc*

Professional

 • umowa cywilnoprawna
  bez zus0,30
 • umowa cywilnoprawna
  z zus0,35
 • umowa o pracęnie dotyczy

w PLN za rozliczoną godzinę

Zapytaj o szczegóły
PLN1500/ miesiąc*

Business

 • umowa cywilnoprawna
  bez zus0,20
 • umowa cywilnoprawna
  z zus0,25
 • umowa o pracęnie dotyczy

w PLN za rozliczoną godzinę

Zapytaj o szczegóły

Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.

* W przypadku przekroczenia wybranego abonamentu miesięczny koszt usługi jest uzależniony od faktycznie rozliczonych godzin pracy lub pracowników – zawsze w modelu, który będzie dla Ciebie korzystniejszy.

Minimalny koszt wdrożenia (obejmujący personalizację systemu i szkolenie) to 3 000 PLN przy płatności jednorazowej lub w formie równych rat miesięcznych, płatnych przez okres 8 miesięcy, w wysokości 500 PLN. W przypadku umowy trwającej powyżej 24 miesięcy wdrożenie za 1 PLN.

Możliwy jest również wybór modelu mieszanego łączącego dogodne dla Ciebie rozliczenie pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną z etatowymi.

Przy większej ilości pracowników oferujemy możliwość dostosowania modelu współpracy do Twoich potrzeb. Jeśli oczekujesz indywidualnej wyceny skontaktuj się z nami.

Zapewniamy

Stawiasz na kompleksowość, profesjonalizm i bezpieczeństwo – zatrudnianie z JobAdm.pl jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy.

Model zdalnej obsługi Twojego personelu z kadrami w cenie

Optymalizację kosztów obsługi kadrowej – płacisz za rozliczone godziny

Elektroniczną obsługę formalności związanych z zatrudnieniem

Wsparcie obsługi administracyjnej i operacyjnej firmy

Sprawną komunikację z pracownikami i użytkownikami personelu

Prostą zmianę modelu zarządzania i rozliczania personelu z tradycyjnego na elektroniczny

Aplikacja jobadm.pl

Nasza oferta

Narzędzia usługi JobAdm.pl do kompleksowej obsługi personelu w Twojej firmie.

Administrator Jobadm.pl

Administrator Jobadm.pl

Narzędzie dla pracodawcy do zarządzania personelem oraz koordynowania współpracy z kontrahentami.

Panel Kontrahenta

Panel Kontrahenta

Narzędzie dla użytkownika personelu umożliwiające sprawną komunikację i obsługę współpracy z Twoją firmą (składanie zamówień, status ich realizacji i aktualna obsługa).

Konto Pracownika

Konto Pracownika

Platforma dla pracownika do obsługi on-line procedur związanych z zatrudnieniem.

Poznaj szczegóły naszej oferty

Pobierz ofertę PDF

OBSŁUGA KADROWA

Poznaj zakres naszej obsługi Twoich kadr i zobacz co zyskujesz.

zatrudnienie pracownika
ubezpieczenia społeczne zgłaszanie pracowników do ZUS
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zgłaszanie pracowników do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
ubezpieczenie członków rodziny zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika
umowy o pracę wprowadzanie i przedłużanie umów o pracę w programie kadrowo-płacowym
umowy o pracę online załączanie dokumentów do umów o pracę online na koncie pracownika
wynagrodzenie pracownika
eksport wynagrodzeń eksport elementów wynagrodzeń do programu kadrowo-płacowego
listy płac naliczanie i przekazywanie list płac
przelewy przygotowywanie i przekazywanie paczek przelewów do importu do banku
paski wynagrodzeń zamieszczanie na koncie pracownika pasków wynagrodzeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
zobowiązania publiczno-prawne
deklaracje ZUS naliczanie deklaracji ZUS i przesyłanie wartości w terminie do 13-go dnia każdego miesiąca
deklaracje PIT-4 naliczanie deklaracji PIT-4 w terminie do 18-go dnia każdego miesiąca
zakończenie zatrudnienia pracownika
ubezpieczenia wyrejestrowywanie pracowników z ZUS
zakończenie umowy rozwiązywanie i skracanie umów w programie kadrowo-płacowym
zaświadczenia o okresie wykonywania pracy tymczasowej zamieszczanie na koncie pracownika zaświadczeń o okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
świadectwa pracy sporządzanie świadectw pracy
pozostałe
zajęcia komornicze wprowadzanie zajęć komorniczych do programu kadrowo-płacowego i oznaczanie ich w administratorze JobAdm.pl oraz przesyłanie informacji zwrotnej do komornika
zaświadczenia sporządzanie zaświadczeń i zamieszczanie ich na koncie pracownika lub przesłanie

Funkcjonalności

Zobacz co zyskujesz z Jobadm.pl

administracja
użytkownicy nadawanie i zarządzanie dostępami do administratora JobAdm.pl i panelu kontrahenta oraz określanie uprawnień do funkcjonalności
kontrahenci tworzenie bazy obsługiwanych użytkowników personelu
stawki definiowanie indywidualnych stawek dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz marż i stawek dla kontrahentów zróżnicowanych ze względu status ubezpieczeniowy pracownika czy wykonywane czynności
konto pracownika określenie zakresu funkcjonalności platformy dla pracownika
zatrudnienie pracownika
rejestracja pracownika wysłanie linku do elektronicznego formularza rejestracyjnego na adres mailowy pracownika
formy zatrudnienia zbieranie podczas rejestracji tylko danych pracownika niezbędnych dla wskazanej formy zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna)
typy zatrudnienia dostosowanie formularza rejestracyjnego do wskazanego typu zatrudnienia (własne lub na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych)
zgody definiowanie treści zgód zbieranych od pracownika oraz rejestrowanie daty ich wyrażenia lub odwołania
statusy ubezpieczeniowe ustalanie i weryfikacja miesięcznych statusów ubezpieczeniowych pracownika na podstawie jego oświadczenia
rezydencja podatkowa oznaczenie kraju rezydencji podatkowej pracownika
zezwolenia na pracę nadzór nad terminami zezwoleń na pracę pracowników z krajów spoza UE
okresy pracy tymczasowej ustalanie i weryfikacja łącznego okresu wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika oraz bezpiecznie monitorowanie limitu 18/36
umowy cywilnoprawne definiowanie treści i elektroniczne zawieranie umów cywilnoprawnych z możliwością ich automatycznego wystawiania
umowy o pracę ewidencja umów o pracę wprowadzonych do zewnętrznego programu kadrowo-płacowego
grafiki tworzenie grafików pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
ewidencje czasu pracy prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
wolne terminy udostępnianie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej wykazu wolnych terminów, w celu umożliwienia zgłoszenia dyspozycyjności lub zapisu na dany termin z poziomu konta pracownika
wnioski o zgłoszenie do ubezpieczenia elektroniczna obsługa wniosków o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie członków rodziny
elektroniczna teczka pracownicza przekazywanie i przechowywanie dokumentacji pracownika w formie elektronicznej
wynagrodzenie pracownika
rozliczanie kart rozliczanie i weryfikacja kart z grafików pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
ewidencja czasu pracy prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
dodatki naliczanie premii, wyrównań wynagrodzenia, wynagrodzeń prowizyjnych
potrącenia dodawanie różnic kasjerskich, kar i innych potrąceń
paski wynagrodzeń udostępnianie na koncie pracownika pasków wynagrodzeń opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
finansowanie wynagrodzeń (nowość)
zaliczki pracownicze udostępnienie pracownikom możliwości wypłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia, po każdym dniu świadczonej pracy, na podstawie potwierdzonych godzin pracy
zakończenie zatrudnienia pracownika
modyfikacja umów cywilnoprawnych skracanie, rozwiązywanie i usuwanie elektronicznych umów cywilnoprawnych przez pracodawcę lub pracownika
zaświadczenia o okresie wykonywania pracy tymczasowej udostępnianie na koncie pracownika zaświadczeń o okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
pozostałe
zajęcia komornicze wyświetlanie szczegółów zajęcia komorniczego pracownika na podstawie danych wprowadzonych do zewnętrznego programu kadrowo-płacowego
wnioski o zaświadczenia elektroniczna obsługa wniosków o zaświadczenia o zatrudnieniu, dochodach itp.
komunikacja z pracownikami masowa lub indywidualna komunikacja z pracownikami poprzez wbudowany komunikator, mailing lub sms
ochrona danych osobowych (RODO) możliwość pobrania kopii zgromadzonych danych pracownika, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia zbędnych lub wszystkich danych pracownika
raporty i zestawienia generowanie różnorodnych raportów analitycznych i zestawień, dotyczących np. pracowników, grafików, rentowności
import danych możliwość zaimportowania danych pracowników zarejestrowanych w zewnętrznym programie kadrowo-płacowym
eksport danych eksport danych do zewnętrznego programu kadrowo-płacowego

Akademia Job Solutions

Dostarczamy wiedzę i narzędzia usprawniające obszary zatrudnienia personelu w Twojej firmie.

Akademia Job Solutions

Akademię Job Solutions dedykujemy specjalistom działów HR oraz wszystkim tym, którzy chcieliby efektywnie i skutecznie działać na rynku usług elastycznego personelu.

Przekażemy Ci nie tylko niezbędną wiedzę, ale również zaprezentujemy narzędzia do zmiany tradycyjnego modelu zatrudniania i ewidencji pracowników na nowoczesne elektroniczne rozwiązania.

Zapytaj o szczegóły

Masz pytania?

Bardzo chętnie na nie odpowiemy. Zadzwoń do nas lub opisz je w poniższym formularzu.


Job Solutions Sp. z o.o.

NIP: 945-21-85-936

adres:

Bociana 22a

31-231 Kraków, Polska

kontakt:

e-mail: jobadm@jobsolutions.pl

tel: +48 603 709 000


Współpracujemy z:

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Polskie Forum HR Gumularz Kozik Kancelaria