Platforma do elektronicznego zawierania umów i zarządzania personelem

dla pracodawców

Czym jest Jobadm.pl

Jobadm.pl został opracowany ze świadomością wyzwań, które towarzyszą zatrudnianiu i obsłudze pracowników.

Wydajność

Z naszą pomocą sprawnie i efektywnie będziesz zarządzać personelem, niezależnie od skali Twojej działalności. Dzięki Jobadm.pl wszystkie informacje o Twoich pracownikach znajdą się w jednym miejscu, dostępnym z poziomu przeglądarki.

Jakość

Cenimy wysoką jakość wykonania i standardy pracy. Właśnie dlatego oferowana przez nas platforma spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Jobadm.pl jest produktem kompletnym, w którym każdy element funkcjonuje w oparciu o najwyższą jakość usługi.

Aktualność

Stale obserwujemy otoczenie rynkowe reagując na każdą zmianę. Nie musisz obawiać się zmieniających się przepisów - nasza platforma jest do nich dostosowywana na bieżąco. Jesteśmy elastyczni, przez co w sprawny sposób odpowiadamy na przekształcenia na rynku pracy.

Profesjonalizm

Jobadm.pl jest efektem pracy i zaangażowania prawników, programistów oraz ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży zatrudnienia.

Czy wiesz, że od

twój pracownik tymczasowy może mieć przekroczony 18-miesięczny okres pracy wykonywanej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika?

Czy jesteś przygotowany na kontrolę PIP?

Zapewniamy

Stawiasz na bezpieczeństwo, kompleksowość i profesjonalizm - Platforma Jobadm.pl jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy

Wsparcie obsługi administracyjnej i operacyjnej firmy

 

Sprawną komunikację z pracownikami i klientami

 

Elektroniczną obsługę formalności związanych z zatrudnieniem

 

Całodobowy dostęp do pakietu danych związanych ze współpracą

 

Aplikacja jobadm.pl

Nasza oferta

Elementy platformy Jobadm.pl do kompleksowej obsługi procesów zarządzania w firmie.

Administrator Jobadm.pl

Platforma dla pracodawcy do zarządzania personelem oraz do koordynowania współpracy z klientem.

Panel Kontrahenta

Platforma udostępniana klientowi w celu składania zamówień, informacji o jego statusie i aktualnej obsadzie.

Konto Pracownika

Platforma dla pracownika do obsługi on-line procedur związanych z zatrudnieniem u pracodawcy.

Funkcjonalności

Zobacz co zyskujesz z Jobadm.pl

administracja
dodawanie użytkowników przydzielanie dostępu do platformy oraz nadawanie uprawnień do funkcjonalności
definiowanie zakresu konta pracownika określanie zakresu informacji przekazywanych pracownikowi w formie on-line
udostępnianie panelu kontrahenta zarządzanie dostępami do panelu administracyjnego dla klientów
pracownicy
zatrudnianie zatrudnianie za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnianego pracownikowi on-line lub uzupełnianego przez konsultanta w trakcie rozmowy z pracownikiem
import danych możliwość zaimportowania do platformy danych pracowników zarejestrowanych w zewnętrznym programie kadrowo-płacowym
zgody definiowanie treści zgód wyrażanych przez pracownika wraz z dostępem do historii wyrażonych zgód i możliwością wycofania zgód niewymaganych
formy zatrudnienia w zależności od wybranej formy podczas rejestracji pobierane są niezbędne informacje dla zatrudnianych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną
typy zatrudnienia obsługa pracowników własnych oraz zatrudnianych na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
obca rezydencja podatkowa oznaczenie kraju rezydencji podatkowej oraz nadzór nad kluczowymi terminami dotyczącymi pracowników spoza krajów członkowskich UE
statusy ubezpieczeniowe ustalanie miesięcznych statusów ubezpieczeniowych pracowników zatrudnianych na umowy cywilnoprawne na podstawie danych podanych w formularzu statusowym
okres pracy pracowników tymczasowych zbieranie informacji dotyczących łącznego okresu pracy pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika w celu ustalenia jego limitu 18/36
elektroniczna teczka pracownicza przekazywanie i przechowywanie w formie elektronicznej dokumentów pracownika
korespondencja z pracownikami masowa lub indywidualna komunikacja z pracownikami poprzez wbudowany komunikator, e-mail lub sms
obsługa wniosków i zaświadczeń elektroniczna obsługa wniosków dotyczących ubezpieczeń członków rodziny, ubezpieczeń chorobowych, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach itp.
ochrona danych osobowych (RODO) pobranie kopii zgromadzonych danych dotyczących pracownika, możliwość ograniczenia lub usunięcia zbędnych danych na wniosek pracownika
klienci
definicja klienta baza obsługiwanych klientów z podziałem na sieci, lokalizacje, działy i akcje
marże i stawki wielopoziomowa definicja marż i stawek dla umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem statusu ubezpieczeniowego pracownika
treści umów cywilnoprawnych zarządzanie szablonami umów cywilnoprawnych wystawianych z poziomu platformy z przypisaniem do poszczególnych sieci, lokalizacji, działów i akcji
zamówienia
składanie zamówień elektroniczne składanie i ewidencja zamówień na personel od klientów
podgląd zamówień dostęp klienta do szczegółów i obsady zamówienia z poziomy panelu kontrahenta
wolne terminy udostępnianie pracownikom wykazu wolnych terminów dostępnych w ramach umowy cywilnoprawnej, z możliwością wysłania rezerwacji na dany termin z poziomu konta pracownika
realizacja
monitorowanie okresu zatrudnienia w ramach limitu 18/36 bezpiecznie monitorowanie okresu zatrudnienia na rzecz pracodawcy użytkownika w ramach limitu 18/36, zgodnie z art. 14a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
grafik pracy przygotowanie na podstawie zamówień miesięcznego grafiku pracy poszczególnych pracowników
ewidencja i zawieranie umów cywilnoprawnych automatyczne wystawianie umów cywilnoprawnych po wpisaniu pracownika na grafik oraz możliwość zawarcia umowy on-line przez konto pracownika
ewidencja umów o pracę zestawienie umów o pracę pracownika tymczasowego wprowadzonych do zewnętrznego programu kadrowo-płacowego
zatwierdzanie czasu pracy rozliczanie godzin pracowników na umowach cywilnoprawnych na podstawie potwierdzeń obecności dostarczanych przez konto pracownika
dodatki i potrącenia do wynagrodzenia obsługa dodatków i potrąceń, m.in. premii, kar, różnic kasjerskich
zarządzanie zajęciami komorniczymi uwzględnianie w wynagrodzeniu zajęć wierzytelności
paski wynagrodzenia możliwość wydruku i udostępniania na koncie pracownika pasków wynagrodzenia opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym
zaświadczenia okresu pracy automatyczne wystawianie i udostępnianie na koncie pracownika zaświadczenia okresu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym
raporty i eksporty
wyświetlanie raportów i zestawień generowanie różnorodnych raportów i zestawień, dotyczących m.in. zamówień, realizacji, rentowności
eksport danych automatyczny eksport danych z platformy do zewnętrznego programu kadrowo-płacowego

Chcesz poznać szczegóły poszczególnych funkcjonalności?
Wyślij nam wiadomość na kontakt@jobadm.pl lub zadzwoń pod +48 603 709 000.

Masz pytania?

Bardzo chętnie na nie odpowiemy. Zadzwoń do nas lub opisz je w poniższym formularzu.